Washingtonia filifera

Washington-Palme

Washingtonia filifera im Boatnischen Garten Barcelona (Foto: Dez. 2014).
Washingtonia filifera im Boatnischen Garten Barcelona (Foto: Dez. 2014).